Планирането на разходите в една компания е жизненоважно, ако искате да успеете в дългосрочен план.

И макар мнозина да са чували термина финансово планиране, то не много от тях знаят как точно работи то и защо именно добрата организация може да се окаже ключова за успеха.

В тази статия ще разгледаме какво значи финансов план, как можете да съберете средства и въобще – много полезни “трикчета”, с които да увеличите шансовете си за успех.

Що е то финансово планиране?

Що е то финансово планиране?

Финансово планиране е систематичен процес, чиято цел е да помогне на индивиди или организации да определят как може да се постигнат финансовите им цели и амбиции.

Това включва оценка на текущата финансова ситуация, определяне на конкретни цели и разработване на стратегии за тяхното постигане. Финансовото планиране може да бъде извършвано на лично ниво, както и в бизнес контекст, и често се реализира с помощта на финансови съветници или професионален софтуер.

Най-общо казано, то протича в 4 фази:

 1. Анализ на текущата ситуация: Първата стъпка е да се направи инвентаризация на всички текущи активи, пасиви, приходи и разходи. Това дава ясна картина на финансовото положение на вашата компания и е основата за по-нататъшно планиране.
 2. Определяне на цели: Втората стъпка е да се определят финансови цели, които могат да бъдат краткосрочни (закупуване на 20 работни компютъра за екипа) и дългосрочни (развитие и продажба на компанията след 5 години).
 3. Разработване на стратегия: След като са определени целите, следващата стъпка е да се разработи план за тяхното постигане. Това може да включва инвестиране, създаване на бюджет, управление на дългове и други финансови решения.
 4. Изпълнение и мониторинг: След като планът е разработен, е необходимо редовно да се следи и актуализира, за да се уверите, че оставате на път към постигане на вашите финансови цели.

Характерни особености на всяко финансово плануване

Финансовото планиране е критичен елемент в управлението на личните и корпоративните финанси. То помага да се създаде структура и логика в процеса на вземане на финансови решения.

Характерните особености на финансовото планиране се различават в зависимост от целите, перспективите и конкретните нужди на лицето или организацията.

В следващите редове ще разгледаме две ключови особености, които са универсални за всяко бизнес начинание.

Гъвкавост и aдаптивност

Всяко ефективно финансово планиране трябва да бъде гъвкаво и адаптивно. Животът е твърде динамичен и променлив, за да имаме фикс идея. Поради това финансовият план трябва да може да се адаптира към нови обстоятелства. Цели 52% от собствениците на малък бизнес са притесненени от инфлацията, която може пряко да застраши оцеляването на компанията.

Без значение дали става дума за проблеми в личен план – като развод, покачване на основния лихвен процент за ипотеките, или пък говорим за намаляване на приходите и увеличени разходи, вашите планове трябва да включват поне пет “букви” (варианта).

Стратегически фокус

Друга характерна особеност е наличието на ясен стратегически фокус. Всяко финансово планиране се извършва с определена цел или редица цели предвид.

Тези цели трябва да се постигнат чрез конкретни стратегии и действия. Без стратегически фокус, планът може лесно да се превърне в набор от случайни решения, които не водят към постигане на конкретни, измерими цели.

Как да планираме своите финанси успешно?

Как да планираме своите финанси успешно?

За да успеете да реализирате печалба от своя бизнес, без значение с какво се занимавате, то ще трябва много добре да разчетете какви са възможните сценарии за успех, но и да предвидите евентуални проблеми.

Все пак, според мнозина експерти в индустрията, има 5 стъпки, които могат значително да ви помогнат.

1. Намиране на инвестиции

Финансовото планиране е ключова стъпка в процеса на реализация на бизнес идеи, и търсенето на инвестиции е често една от най-предизвикателните части от този процес. Според данни от Entrepreneur.com, средната възраст на основателите на стартъпи е 42 години, което е далеч по-голяма възраст от популярните митове, които циркулират в интернет. Този факт подчертава, че успешното предприемачество не зависи толкова от възрастта, колкото от качествената идея и способността да се привлекат подходящи инвестиции.

Има няколко опции за финансиране на вашата идея:

 1. Първата е продажбата на дял от вашата компания на ангел инвеститори или венчър капиталисти. Този метод обикновено се използва от стартъпи с висок потенциал за растеж и скалиране.
 2. Втората опция е изтегляне на банков кредит, което е подходящо за бизнеси с по-стабилни и предвидими приходи. Този метод създава дългово задължение, което трябва да бъде обслужвано, но позволява на основателите да запазят контрол над компанията.

Вижте повече: Дълг или частен капитал – кое е по-добрата опция?

2. Определяне на началните оперативни разходи

Всеки нов бизнес се нуждае от конкретен бюджет за началните оперативни разходи, които са необходими за стартиране и устойчиво функциониране. От измерването на тези начални разходи зависи ефективното управление на ресурсите и успешното стартиране на вашата идея.

 • Закупуване на оборудване: Независимо дали става въпрос за компютри, машини или друго специализирано оборудване, тези разходи могат да са значителни и са основни за стартиране на бизнес операциите.
 • Наем и комунални сметки: Освен ако не работите от вкъщи, ще трябва да наемете офис или търговско пространство. Разходите за наем, ток, вода и интернет са основни и трябва да бъдат включени в началния бюджет.
 • Маркетинг и реклама: Особено в началната фаза на бизнеса, инвестициите в маркетинг и реклама са критични за привличане на клиенти и изграждане на силен бранд.

3. Планиране на постоянните разходи

Планирането на постоянните разходи е една от най-съществените части от финансовото управление на всеки бизнес. Според статистиките на AgDirect, средните текущи разходи на бизнесите “гравитират” между 60% и 80% от общите разходи.

Логично е, че колкото по-ниска е тази сума, толкова по-добре. Това значи, че компанията работи по-ефективно и е по-способна да генерира печалба от своите операции.

Освен това, планирането на постоянните разходи трябва да включва и бюджет за непредвидени обстоятелства. Всяка компания може да се сблъска с непредвидени ситуации, които могат да натрупат допълнителни разходи – от юридически спорове до неочаквани аварии или повреди на оборудването.

Успешните предприемачи са тези, които не само идентифицират и планират постоянните разходи, но и постоянно ги променят. Те използват данните от минали периоди, за да оптимизират процесите и да скъсят разходите там, където е възможно.

Това е жизненоважно не само за поддържане на финансова стабилност, но и за устойчиво развитие и растеж на бизнеса в дългосрочен план.

4. Оценка на риска

Оценката на риска е неизменна част от предприемачеството. Всеки бизнес, независимо от размера и сектора, е подложен на различни видове рискове, които могат да имат влияние върху устойчивостта и успеха на компанията. Разбирането и управлението на тези рискове е ключово за стабилното развитие на вашия бизнес.

Нека видим и петте основни проблема, с които рискувате да се сблъскате:

 • Финансови проблеми: Този риск е свързан с невъзможността на фирмата да покрие своите задължения. Недостигът на ликвидност или проблеми с паричните потоци могат да доведат до финансов срив.
 • Оперативни неуредици: Отнася се за рискове, свързани с ежедневната дейност на фирмата. Това включва всичко – от проблеми с доставките до пробиви в системите.
 • Засилена конкуренция: Този риск възниква от наличието на съществуващи или нови конкуренти, които предлагат сходни или по-добри продукти и услуги, като по този начин може да засегнат пазарния дял и приходите на вашата фирма.
 • Регулаторен риск: Той е свързан с потенциалните промени в законодателството или нормативната уредба, които могат да имат отрицателно въздействие върху дейността на компанията.
 • Проблеми с репутацията: Ако имате недоволни клиенти, можете да получите “имиджов шамар” от потребители, които са разочаровани от вашите продукти или услуги.

Погрешно е да приоритизирате един риск пред друг, защото бизнесът е като жив организъм – ако една част от него спре да функционира, то най-вероятно ще повлече и останалите.

5. Проследяване на прогреса

След като сте направили всички предварителни стъпки за стартиране на бизнеса си, включително финансово планиране и оценка на риска, следващата ключова фаза е проследяването на прогреса. Без систематично и периодично измерване на различни показатели, е трудно да се определи дали фирмата ви се движи в правилната посока.

За тази цел се използват различни метрики и ключови показатели за ефективност (KPI индикатори). Те могат да бъдат финансови, както например оборот и печалба, така и оперативни, като процент на задоволеност на клиентите или скорост на обработка на поръчките.

Също така е важно да се извършват редовни финансови анализи и одити. Те помагат не само да се идентифицират потенциални проблемни зони, но и да се оцени ефективността на взетите мерки за намаляване на риска и оптимизация на работните процеси.

Заключение

Финансовото планиране едва ли е от любимите занимания на предприемачите, но дори и най-добрата бизнес идея не може да “хване почва” без нужното финансово обезпечение.

Макар резултатите да не се появяват в рамките на няколко часа или дни, то доброто планиране ще започне да дава плодове след по-малко от половин година, когато можете да видите осезаема разлика.

И не забравяйте – Рим не е построен за един ден. И ако ви харесва статията, прегледайте и нашите други полезни материали:

Източници

Често задавани въпроси

Как да финансирам стартиращия си бизнес?

Как да се справя с неуспехите в предприемачеството?

Има ли смисъл от финансовото планиране?